Cenník

Cenník prenájmu vozidiel

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
37 € bez DPH 33 € bez DPH 28 € bez DPH 24 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
30 € bez DPH 27 € bez DPH 23 € bez DPH 19 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
32 € bez DPH 29 € bez DPH 23 € bez DPH 21 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
80 € bez DPH 75 € bez DPH 65 € bez DPH 56 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
42 € bez DPH 38 € bez DPH 32 € bez DPH 26 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
35 € bez DPH 30 € bez DPH 25 € bez DPH 22 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
35 € bez DPH 31 € bez DPH 26 € bez DPH 22 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
42 € bez DPH 38 € bez DPH 32 € bez DPH 26 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 31 dní a viac
73 € bez DPH 59 € bez DPH 51 € bez DPH 46 € bez DPH kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

POŽIADAŤ O KALKULÁCIU

Prenajmite si vozidlo na 1 až 24 mesiacov. Vyberte si vozidlo z našej ponuky. Ak ste si nevybrali kontaktujte nás a pripravíme vozidlo podľa vašich požiadaviek.

  Podmienky prenájmu

  • Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené, kde bolo požičané.
  • Dotankovanie: HILKA Solutions prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok.
  • Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166,- EUR.
  • Pokuta za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360,- EUR.
  • Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest).

  Fyzické osoby

  • Predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas – podmienka na prenájom je minimálny vek 21 rokov (pri vozidlách business triedy, vyššej triedy, luxusnej triedy, SUV a pri viacmiestnych vozidlách je minimálny vek prenájmu 25 rokov), šofér musí byť držiteľom vodičského preukazu min 1 rok.
  • Záloha formou kreditnej karty / predautorizaciou, finančné prostriedky ostávajú na učte klienta, sú zablokovane počas prenájmu vozidla, alebo záloha v hotovosti.

  Právnicke osoby

  • Predloženie výpisu z OR + predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas.
  • Overené splnomocnenie od konateľa firmy ak osoba, ktorá preberá vozidlo nefiguruje vo výpise ako konateľ firmy.
  • Informácia o výške zálohy Vám radi poskytneme na tel.č. +421 42 445 0000, alebo na e-mail: info@hilkasolutions.sk.

  Ceny za prenájom zahrňujú

  • Non-Stop asistenčné služby ASA.
  • Cestnú daň.
  • Poistenie PZP.
  • Havarijné poistenie vozidiel do štátov EÚ (výška spoluúčasti podľa triedy vozidla).
  • Zabezpečenie servisných prác v našich zmluvných autorizovaných servisoch na území Slovenskej republiky.
  • V prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí
   diaľničnú známku na území SR.

  Storno podmienky

  • V prípade zrušenia objednávky 3 dni pred odovzdaním vozidla – storno poplatok vo výške 50% z prenájmu.
  • Pri zrušení objednávky 4 dni pred odovzdaním a viac je storno poplatok vo výške 10%, min 50 Eur z celkovej ceny prenájmu.
  • V prípade, že si klient urobí novú rezerváciu v priebehu nasledujúceho mesiaca bude mu celá výška storno poplatku vrátená (pozn. v rámci vrátenia storno poplatku je podmienka minimálny počet dní zapožičania ako pri prvotnej objednávke

  Odovzdanie a prevzatie vozidla mimo pracovných hodín

  • od 17:00 do 24:00 – od 15 Eur do 25 Eur + DPH
  • od 24:00 do 6:00 – 40 Eur + DPH
  • od 6:00 do 8:00 – 15 Eur + DPH

  Otváracie hodiny

  • PONDELOK – PIATOK od 08.00 hod. – 17.00 hod.

  Prenájom vozidiel vyššej strednej, vyššej a luxusnej triedy je podmienený minimálnym prenájmom na 3 dni.