Cenník

Cenník prenájmu vozidiel

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
35 € 30 € 25 € 22 € kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH

3 dni 7 dní 30 dní 30 dní a viac
500 € 800 € 2 600 € kalkulácia
450 km 650 km 2000 km kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH, * za 1 km nad rámec dohodnutých kilometrov 1,2€

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
29 € 26 € 21 € 18 € kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH, * bez obmedzenia kilometrov

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
35 € 31 € 26 € 22 € kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH, * bez obmedzenia kilometrov

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
42 € 38 € 32 € 26 € kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH, * bez obmedzenia kilometrov

1 – 3 dni 4 – 10 dní 11 – 20 dní 21 – 30 dní 30 dní a viac
81 € 74 € 62 € 55 € kalkulácia

* ceny sú udávane bez DPH, * bez obmedzenia kilometrov

Podmienky prenájmu

 • Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené, kde bolo požičané.
 • Dotankovanie: HILKA Solutions prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok.
 • Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166,- EUR.
 • Pokuta za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360,- EUR.
 • Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest).

Fyzické osoby

 • Predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas – podmienka na prenájom je minimálny vek 21 rokov (pri vozidlách business triedy, vyššej triedy, luxusnej triedy, SUV a pri viacmiestnych vozidlách je minimálny vek prenájmu 25 rokov), šofér musí byť držiteľom vodičského preukazu min 1 rok.
 • Záloha formou kreditnej karty / predautorizaciou, finančné prostriedky ostávajú na učte klienta, sú zablokovane počas prenájmu vozidla, alebo záloha v hotovosti.

Právnicke osoby

 • Predloženie výpisu z OR + predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas.
 • Overené splnomocnenie od konateľa firmy ak osoba, ktorá preberá vozidlo nefiguruje vo výpise ako konateľ firmy.
 • Informácia o výške zálohy Vám radi poskytneme na tel.č. +421 42 445 0000, alebo na e-mail: info@hilkasolutions.sk.

Ceny za prenájom zahrňujú

 • Non-Ssop asistenčné služby ASA.
 • Cestnú daň.
 • pPistenie PZP.
 • Havárijné poistenie vozidiel do štátov EÚ (výška spoluúčasti podľa triedy vozidla).
 • Zabezpečenie servisných prác v našich zmluvných autorizovaných servisoch na území Slovenskej republiky.
 • V prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí
  diaľničnú známku na území SR.

Storno podmienky

 • V prípade zrušenia objednávky 3 dni pred odovzdaním vozidla – storno poplatok vo výške 50% z prenájmu.
 • Pri zrušení objednávky 4 dni pred odovzdaním a viac je storno poplatok vo výške 10%, min 50 Eur z celkovej ceny prenájmu.
 • V prípade, že si klient urobí novú rezerváciu v priebehu nasledujúceho mesiaca bude mu celá výška storno poplatku vrátená (pozn. v rámci vrátenia storno poplatku je podmienka minimálny počet dní zapožičania ako pri prvotnej objednávke

Odovzdanie a prevzatie vozidla mimo pracovných hodín

 • od 17:00 do 24:00 – od 15 Eur do 25 Eur + DPH
 • od 24:00 do 6:00 – 40 Eur + DPH
 • od 6:00 do 8:00 – 15 Eur + DPH

Otváracie hodiny

 • PONDELOK – PIATOK od 08.00 hod. – 17.00 hod.

Prenájom vozidiel vyššej strednej, vyššej a luxusnej triedy je podmienený minimálnym prenájmom na 3 dni.